samenwerking

Koepelorganisaties sector

waar we als cie Tartaren actief lid van zijn, een actieve rol in opnemen

 • oKo: lid, werkgroep participatie, werkgroep theater
 • Liko (Limburgs kunstenoverleg): algemeen en werkgroep structurele middelen
 • Genk:
  • Kunstenoverleg Genk
 • Leuven:
  • Cultuurkoepel
  • Deelraad kunsten (Wim Oris, voorzitter)
 • K13+, overlegorgaan van de 13 structureel gesubsidieerden uit Vlaanderen,
 • PKS, ontwikkeling podiumkunstensite Leuven
 • LOKO: (lokaal kunstenoverleg, uitwisselingsplatform lokale kunstenkoepels) o.a. Liko, Ako, Gko, Waasland, Kortrijk, Mechelen
 • Demos: (Wim Oris AV-lid)

 

Partners werkveld

structurele samenwerking(en) op organisatorische en/of inhoudelijk vlak, nauw overleg, back up, uitwisseling expertise en werk

 • ’t Lampeke/fabota, vereniging waar armen het woord nemen, Leuven
 • 30CC, Leuven
 • C-mine, Genk
 • De eenzamen theatervzw, Hasselt
 • Het huis theatervzw, Hasselt,
 • Het nieuwstedelijk, Leuven, Genk, Hasselt
 • fABULEUS, Leuven
 • TG Vagevuur, Zwijnaarde
 • Platform samenlevingsdienst
 • De Rode Antraciet
 • De Figuranten, Menen
 • Tutti Fratelli, Antwerpen
 • With vzw, Kortrijk
 • Klein verhaal, Oostende
 • Unie der zorgelozen, Kortrijk
 • bij De vieze gasten, Gent
 • ’t Arsenaal, Mechelen
 • HETGEVOLG, Turnhout
 • De FactorY, Leuven
 • Dienst integratie en gelijke kansen, Leuven/Genk

 

Samenwerkingsplatformen

structurele samenwerkingsprojecten met meerdere organisaties

 • TWK-Toneelscholenfestival, HNS, fABULEUS, 30CC, STUK, Tartaren ifv professionele theateropleidingen Vlaanderen
 • Studio Henry Tweebronnen, Bib-Leuven, Avansa, HNS, Leuven Mindgate
 • Programmatorendag Leuven, alle professionele podiumkunstenorganisaties en jonge makers in Leuven
 • Liaison publiek: sociaal-artistiek festival in Leuven, Cie Tartaren en FactorY en gasten

 

Samenwerking spreiding

structurele samenwerking in functie van spreiding en participatie

 • UCLL hogescholen, Leuven, Hasselt
 • Thomas More Geel
 • KdG Antwerpen
 • Zomer van Antwerpen
 • Uitwijken Brugge
 • Rode Antraciet
 • C-mine, CC De Werft Geel, CC Leopoldsburg, CC Gasthuis Aarschot, …
 • Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt, Caleido
 • Buurtwerkingen Leuven

 

Logistieke en zakelijke samenwerkingen

logistieke samenwerking, delen van materiaal en infrastructuur, zakelijk samenwerking

 • STUK
 • Autodelen Tartarenbus met fabuleus, Den Tube, Het nieuwstedelijk, 30CC, …
 • fABULEUS
 • 30CC
 • Het nieuwstedelijk
 • C-mine

 

Samenwerking onderwijs

kennisdeling

 • UCLL Leuven
 • UCLL Hasselt, lerarenopleiding
 • KDG Antwerpen
 • Thomas More campus Geel
 • KUL
  • Pedagogie
  • psychiatrie
 • LUCA
  • drama theatereducatie
  • drama makersopleiding
 • KASK Gent, master kunsteducatie
 • AP hogeshcool, Conservatorium Antwerpen, Artist in sociaty
 • Fontys Tilburg, opleiding kunsteducatie
 • Toneelacademie Maastricht
 • Qirios Leuven

 

Experten extern

organisatorisch, zakelijk, artistiek

 • KBS, Koning Bouwdewijnstichting
 • Venture philanthropy fonds
 • Board companions
 • Emo life, Atelier fondsenwerving
 • iLean
 • Koen van Dyck
 • Dieter Dehaes
 • Ruth Mariën
 • Christophe Aussems
 • Stijn Devillé
 • Ivan Vrambout

 

Co-productie en/of samenwerking

 • Curatoren 30CC, project ‘vrijheid’
 • C-mine/Stebo Genk, Ferm portret
 • C-mine/Stebo Genk, Oogsten en Zaaien
 • TG Vagevuur, Brullen met Rosa (Rosa Luxemburg), Testerep
 • De eenzamen, Hasselt
 • De Sfeer, Genk

NIEUWSBRIEF