wat doen we

Wat voeren de Tartaren precies uit? Welke activiteiten vinden er plaats? Compagnie Tartaren zet in op drie peilers: productie, experiment en ontwikkeling. De lagen hebben een voortdurende kruisbestuiving en zorgen dat de artistieke kwaliteit van de makers en voorstellingen zich verder blijft ontwikkelen.

Een overzicht van de verschillende activiteiten:

Voorstellingen

Cie Tartaren maakt twee keer per jaar een productie via co-creatie door een professionele maker en de Tartaren. De voorstellingen spelen in diverse zalen en steden.

 

STERKWERK

Experiment staat centraal in STERKWERK. Zowel professionele als niet-professionele makers nemen de vrijheid om te onderzoeken. De focus ligt op het proces en niet op het eindresultaat. Meerdere keren per jaar vindt een presentatie plaats van verschillende projecten.

 

Meer werk  

Tartarenactiviteiten

Elke Tartaar legt een persoonlijk artistiek traject af. Om dit te blijven ontwikkelen, ook naast de voorstellingen, organiseren we het hele jaar door Tartarenactiviteiten. Ontmoeting en artistieke bewustwording staan centraal.

  • Workshops: regelmatig organiseren we workshops voor nieuwe spelers.
  • Theaterbezoek: meerdere keren per maand gaan de Tartaren samen naar een voorstelling of tentoonstelling kijken. Door ander professioneel werk te zien, ontwikkelen ze de vaardigheid om over kunst te reflecteren en een artistieke visie te vormen.
  • T-red: T-red is de redactieploeg, waarin enkele enthousiaste Tartaren rubrieken voor de website en de facebookpagina creëren.
  • Artistieke kern: de artistieke kern komt vier keer per jaar samen. De artistieke kern is een ledengroep die bestaat uit 7 verkozen Tartaren. De Tartaren denken samen na over de artistieke lijn van de Compagnie en toekomstige projecten.
  • Startdag: de startdag vindt viermaal per jaar plaats. Op dit moment wordt de planning van het komende seizoen voorgesteld. Daarnaast wordt er met de Tartaren nagedacht over de evolutie van de Compagnie.

In onze zaal

Cie Tartaren biedt ruimte aan andere organisaties en kunstenaars.

NIEUWSBRIEF