wat doen we

Wat voeren de Tartaren precies uit? Welke activiteiten vinden er plaats? Compagnie Tartaren zet in op drie pijlers: productie, experiment en ontwikkeling. De lagen kennen een voortdurende onderlinge kruisbestuiving. Die zorgt ervoor dat de artistieke kwaliteit van de makers en voorstellingen zich blijft ontwikkelen.

Een overzicht van de verschillende activiteiten:

Voorstellingen

In Leuven maakt Cie Tartaren twee voorstellingen per jaar, in Genk één. De producties ontstaan uit cocreatie door een professionele maker en de Tartaren. De voorstellingen spelen in diverse zalen en steden. Ze vormen het hart en het uithangbord van de compagnie.

Labo & SterkWerk

Experiment en onderzoek staan centraal in het labo. Zowel professionele als niet-professionele makers nemen de vrijheid en de tijd om te onderzoeken. De focus ligt op het proces en niet op het eindresultaat.

Experimenteren met inhouden of theaterstijlen. Werkvormen uitproberen. Materiaal oogsten voor een nieuwe creatie bij Cie Tartaren of elders. Een aanloop naar grote projecten of workshops en kleine projecten. Het kan allemaal.

Aan het eind van de onderzoeksperiode tonen we het gecreëerde materiaal onder de noemer SterkWerk.

Meer werk 

Tartarenactiviteiten

Elke Tartaar legt een persoonlijk artistiek traject af. Om dit te blijven ontwikkelen, ook naast de voorstellingen, organiseren we het hele jaar door Tartarenactiviteiten. Ontmoeting en artistieke bewustwording staan centraal.

  • Workshops: regelmatig organiseren we workshops die (potentiële) nieuwe spelers laten ervaren wat theater bij de Tartaren betekent.
  • Theaterbezoek: meerdere keren per maand gaan de Tartaren samen naar een voorstelling of tentoonstelling kijken. Door ander professioneel werk te zien, ontwikkelen ze de vaardigheid om over kunst te reflecteren en een artistieke visie te vormen.
  • T-red: T-red is de redactieploeg, waarin enkele enthousiaste Tartaren rubrieken voor de website en de facebookpagina creëren.
  • 't Ont-moeten: tijdens het Tartaren-overleg (4 x per jaar) komt iedereen samen. We evalueren de producties en het labowerk dat achter ons ligt, lichten de planning van de volgende maanden toe, denken na over de evolutie van de compagnie. Er is een terugkoppeling vanuit de artistieke kern, praktische afspraken worden overlopen en we sluiten af met een inspirerende workshop.
  • Artistieke kern: ook de artistieke kern komt vier keer per jaar samen. Het is een ledengroep die bestaat uit 7 verkozen Tartaren. De Tartaren denken samen na over de artistieke lijn van de Compagnie en toekomstige projecten.
  • Informele ontmoeting: compagnie Tartaren is een veilige thuis. Daarom ploffen we niet zomaar vanuit de dagelijkse besognes de repetitievloer op. Vóór elke repetitie eten de Tartaren samen ‘soep en bokes’. Het geeft ons de ruimte om elkaar rustig en met de juiste aandacht te ontmoeten. Tweemaal per jaar zien we het groter, en vieren de Tartaren feest.

In onze zaal

Cie Tartaren biedt ruimte aan andere organisaties en kunstenaars.

NIEUWSBRIEF